Конспект за провеждане на държавен изпит за специалност quotСчетоводство и одитquot за образователно-квалификационна степен магистър
128 стр.

Конспект за провеждане на държавен изпит за специалност "Счетоводство и одит" (за образователно-квалификационна степен магистър)

Разработването на счетоводна политика е сериозен творчески момент от дейността на стопанските предприятия. Правилното й изграждане има съществено значение за управлението, тъй като позволява сравнимост и правилно тълкуване на отделните пера...
aronn
0 0