Задачи по финансово счетоводство
7 стр.

Задачи по финансово счетоводство

Справедливата стойност на инвестиция, държана за продажба към 31.12 е 68 000 лв., отчетната й стойност е 80 000 лв. Да се състави счетоводната статия за отразяване преоценката на инвестицията, като се прилага приходен подход...
mOn
311 14