Същност и задачи на земеделското счетоводство
11 стр.

Същност и задачи на земеделското счетоводство

С обосноваване на основните положения в счетоводството, на неговите принципи и с изясняване основния строеж на счетоводната система се занимава така не речената Теория на счетоводството или Обща теория на счетоводството. Поради това тя представлява основа
lupy
3 0
Същност съдържание и задачи на счетоводството
8 стр.

Същност, съдържание и задачи на счетоводството

Счетоводството е организирана система за пълно, непрекъснато и взаимносвързано обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси, като използва паричния измерител и др. специфични способи за получаване на информация...
silviQ
1 0
Независим финансов одит Същност цели и задачи на независимия финансов одит
12 стр.

Независим финансов одит. Същност, цели и задачи на независимия финансов одит.

Независим финансов одит. Същност, цели и задачи на независимия финансов одит. Общи принципи на одита на финансовите отчети. Институт на дипломираните експерт-счетоводители. Професионална етика и поведение на независимия одитор...
lubega
0 0
Задачи на счетоводството при отчитане на контокорентните кредити
29 стр.

Задачи на счетоводството при отчитане на контокорентните кредити

В съвременните условия е немислимо осъществяването на някаква стопанска дейност без наличието на кредити. Пред фирмите стои въпроса за осигуряване на достатъчно средства с цел нормалното и ефективното осъществяване на своята дейност. Наред с въпросите за
ivan40
1 0