Атестация на служителите в държавната администрация
71 стр.

Атестация на служителите в държавната администрация

Атестирането е официална системна проверка, и има за цел да оцени в каква степен сътрудниците изпълняват своята работа в съответствие с приетите норми и съгласуваните цели и задачи на съответната държавна структура...
nezabravima
4 0
Решени задачи - Управленско счетоводство
5 стр.

Решени задачи - Управленско счетоводство

а/ определете критичния обем на производството по алгебричния метод и метод на средния пределен доход б/ при същите данни определете колко трябва да бъде произведено от продукт Б...2.определете продажната цена като използвате ...
gecata_maina
13 0