Задачи по Финансово счетоводство - спецкурс
5 стр.

Задачи по Финансово счетоводство - спецкурс

Концепция настояща стойност на облигациите-когато се емитират облигации две са задълженията на емитента: да плати главницата на датата на падеж и да плати периодично дължимата лихва...
nezabravima
99 6