План на занятие - звук С
9 стр.

План на занятие - звук "С"

Съдържа план на занятие за дете с полиморфна дислалия. Запознаване с буква и звук "с". Теоретична разработка за хода на едно занятие, включваща цели, задачи, списък на дидактични материали, ход на занятието и идея за домашна работа...
admin
130 37
План-конспект на логопедично занятие във втори етап по автоматизация на звук С
4 стр.

План-конспект на логопедично занятие във втори етап по автоматизация на звук "С"

Описание на случая: сигматизъм. Име на детето: Виктория. Възраст: 6 години. Цел на занятието: развитие на езикова способност и говорните умения у детето...
ivan40
66 26