Невербална комуникация
27 стр.

Невербална комуникация

Невербалната комуникация е процесът, в който хората.В невербалната комуникация се включва информацията, която се излъчва от външния вид и движенията на тялото. Жестове с ръце....
nerven
5 1
Преговорите предпочитана форма на комуникация в бизнеса Вербална и невербална комуникация при преговори
24 стр.

Преговорите – предпочитана форма на комуникация в бизнеса Вербална и невербална комуникация при преговори

Преговорите – предпочитана форма на комуникация в бизнеса Вербална и невербална комуникация при преговори.
admin
21 3
Невербална комуникация езикът на тялото
16 стр.

Невербална комуникация, езикът на тялото

Комуникацията може да се определи като осъществяваща се винаги, когато поведението на едно живо същество или система влияе върху поведението на друго същество или система (Buck, 1998)...
lubega
2 1
Невербална комуникация
11 стр.

Невербална комуникация

1) Същност, значение и роля на невербалното общуване. 2) Етикет при взаимно запознанство и представяне. Ръкуването – визитна картичка на представянето ни. Техники на ръкуване. 3) Жестове, пози, разстоянието в общуването. 4) Мимика. Манери. Походка.
Simonsita
53 5