Малцинствата в България
11 стр.

Малцинствата в България

Малцинство или малцинствена група е социологическа група, която не представлява политически доминиращо множество от цялото население в дадено общество. Социологическото малцинство не е задължително числено малцинство....
ndoe
140 5