Управление на конфликтни кризисни и стресови ситуации в организациите
26 стр.

Управление на конфликтни, кризисни и стресови ситуации в организациите

Поведението на хората в организацията се осъществява в /и опосредства чрез / групите. Поради това управленците са заинтересовани да познават и насочват груповата динамика като фактор и среда за ефективно постигане на организационни цели...
gecata_maina
1 0
Конфликтът
25 стр.

Конфликтът

Анализът на състоянието на конфликта, неговата диагностика е един от основните елементи на процеса на управление. Не може да се управлява нещо, което не се познава.За успешното управление на конфликта трябва да си отговорим на въпросите "Що е конфлик
dannyboy
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА
24 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА

Съвременните социални условия поставят пред обществото и в частност пред педагозите нови предизвикателства, които са свързнаи с нарастващата агресивност сред учениците от всички възрасти.
messi
1 0
Стрес в трудовата дейност
13 стр.

Стрес в трудовата дейност

Теории и възгледи за стреса. Модели за професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудова среда. Бърнаут в труда. Социалната подкрепа...
gecata_maina
23 4
Модел за управление на психологическия договор
12 стр.

Модел за управление на психологическия договор

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената модификация на съществуване на социалната група в човешкото общество....
ivan40
0 0
Школа на човешките отношения
9 стр.

Школа на човешките отношения

Школата на човешките отношения се развила през 30-те до около 60-те години на XX век. Неговите привърженици вярвали, че успешното управление зависи от отношението от страна на ръководителя към работника.
ndoe
6 0