УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА
24 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА

Съвременните социални условия поставят пред обществото и в частност пред педагозите нови предизвикателства, които са свързнаи с нарастващата агресивност сред учениците от всички възрасти.
messi
1 0
Модел за управление на психологическия договор
12 стр.

Модел за управление на психологическия договор

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената модификация на съществуване на социалната група в човешкото общество....
ivan40
0 0