Планиране и прогнозиране
16 стр.

Планиране и прогнозиране

Планирането и прогнозирането в системата на управлението. Процеса на управление на организацията обхваща редица функции, основните от които са организиране, ръководене, контрол, планиране и др. всички управленски функции еднозначно са насочени към...
gecata_maina
1 0
Планирането и прогнозирането в системата на управлението
15 стр.

Планирането и прогнозирането в системата на управлението

Чрез функцията планиране се изработват целите, задачите на организацията и се определя начина на реализация на плановете, а прогнозирането предшества планирането и се определя като научно предвиждане на оптималното развитие на организацията....
ndoe
12 0
Практическо задание по бизнес планиране
15 стр.

Практическо задание по бизнес планиране

Практическо задание по бизнес планиране за фирма, произвеждаща мебели. Производството на мебели е традиционен отрасъл на икономиката в България. То води началото си още преди Освобождението на нашата страна от турско робство...
silviQ
0 0