Пролет - план-конспект по околен свят
5 стр.

Пролет - план-конспект по околен свят

Описва промени в развитието на растенията и поведението на животните през различните сезони. Забелязва красотата на природата в различните годишни времена. Разпознава и изброява характерните за отделните сезони изменения в неживата и живата природа....
lubega
109 48