Структура и форми на обучението Урокът Типови уроци Психологически характеристики на типовете задачи
10 стр. очаква одобрение

Структура и форми на обучението. Урокът. Типови уроци. Психологически характеристики на типовете задачи.

В масовото училище не се използва друга форма на преподаване освен урокът. Урокът се планира, конструира и реализира в технологичен смисъл от учителя.
messi
0 0
Особености на обучението на деца с проблеми в развитието Интегрирано обучение
9 стр.

Особености на обучението на деца с проблеми в развитието. Интегрирано обучение

Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности.
Luni4ka
65 6
Възможности на работа по тема и проект за подобряване ефективността на обучението по домашен бит и техника
9 стр.

Възможности на работа по тема и проект за подобряване ефективността на обучението по домашен бит и техника

Целите на обучението по домашен бит и техника в началното училище се постигат чрез включване на учениците в подходяща за възрастта им учебно-трудова дейност...
admin
58 4
Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище
9 стр.

Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище

Същност на изкуството. Видове изкуство. Класификация и функции на изкуството Това е специфична форма на обществено съзнание и дейност. Представлява отношение към действителността изразено чрез образи и идеи и художествена форма...
admin
218 18
ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ
8 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ

Въпросът за лидерския стил в училище е от особена важност за развитието на организацията, тъй като личността на ръководителя и особеностите на неговата личностна и лидерска култура се отразяват по естествен път на организационната култура.
messi
0 0