Съвременни измерения на възпитателна дейност в началните класове
15 стр.

Съвременни измерения на възпитателна дейност в началните класове

Разгледано в исторически план понятието "начална училищна педагогика" не съществува. Редно е да се подчертае, по-голяма част от усилията за описване, систематизиране, анализиране и представяне на опита за възпитанието и обучението са насочени къ
ivan40
6 0