Основи на микроикономиката
13 стр.

Основи на микроикономиката

Задача 1: Фирма “XYZ” произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период: Задача 2: Една от най-важните задачи на държавните органи е да подпомагат действието на конкурентните пазарни механизм
messi
0 0
Основи на микроикономиката
9 стр.

Основи на микроикономиката

Фирма "LMN" е единствен производител и продавач на един продукт, който няма близки заместители... Чрез пазарния механизъм цените на стоките се формират като обективна величина. В определени случаи държавата се намесва в тези механизми и...
emoto_92
4 0