Методика на обучението
27 стр.

Методика на обучението

Желателно е организирането и провеждането на извън урочната дейност по бит, техника и технологии подборът на изделията, подчинени на изучаваното съдържание по глобалните теми по "ровен край" ,"роден край"...
ndoe
42 1