Методи за управлението на учебната дейност на ученика в обучението по математика в 1-4клас
7 стр.

Методи за управлението на учебната дейност на ученика в обучението по математика в 1-4клас

Ако стриктно се спазва даден алгоритъм и точно се извършат предписаните операции, може да се реши дадена задача механично, т.е без лицето да я разбира. Това се постига благодарение точността на алгоритмичното предписание...
loli
23 1
Методи на научното познание в обучнието по математика
2 стр.

Методи на научното познание в обучнието по математика

Познание, многоцифрените числа, събиране и изваждане, моделиране, математически понятия, твърдения, задачи, изучаване на числата от 0 до 20, от 20 до 100, таблично умножение и деление...
mOn
30 0
Методи на обучението по математика
12 стр.

Методи на обучението по математика

Метод ма устна комуникация. Изложение – 5 калс запознаването на учениците с програмата MS Word; разказ - история на компютрите; обяснение - същността на текстообработващите програми в 5 клас...
messi
30 1
Методика на обучението по математика в начално училище - пищов
4 стр.

Методика на обучението по математика в начално училище - пищов

Предмет на МОМ са законите и закономерностите на учебно възпитателният процес. Той се променя заедно с вътрешното развитие на методиката и утвърдяването й като наука, с развитието на педагогиката и математиката...
ndoe
22 1
Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика
26 стр.

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика предназначен за учители по математика и физика, както и за студенти в съответните дисциплини. Може да послужи, като база за курсови и дипломни работи...
silviQ
2 1
Нова методология на преподаване по математика акцентирано в 9 клас по геометрия
103 стр.

Нова методология на преподаване по математика, акцентирано в 9 клас по геометрия.

С настоящата писмена разработка искам да представя нова методична технология на преподаване по математика в 9 клас Геометрия - Подобност. За целта използваме сайт на МОН, който изцяло следва съдържанието на учебната програма и материала в учебника...
loli
73 2