Задачи Сангаку
27 стр.

Задачи Сангаку

В проекта, който предстои да ви покажа са разгледани някои по-основни задачи Сангаку. Намерени са много зависимости между радиусите на окръжностите, както и между радиусите и страните на останалите фигури...
messi
3 0