Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
7 стр.

Деление на числата до 1000 с двуцифрено число

Методическа разработка на урок по математика за IV k лас Цел на урока: Да се запознаят учениците с алгоритъма за деление с двуцифрено число. Да започне формиране на умения за приложение на алгоритъма при решаване на различни задачи.
loli
729 25
Събиране и еизваждане на числата до 100 с преминаване
7 стр.

Събиране и еизваждане на числата до 100 с преминаване.

Урок III клас математика Ана С. М.и Недялко Е. М. Вид на урока: Урок затвърдяване Цели на урока: Образователни: 1. Да се усъвършенстват уменията за събиране с преминаване на числата до 100. 2. Да се усъвършенстват уменията за изваждане на числата д
Simonsita
295 17