Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас
10 стр.

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас

Образователни цели: усвояване на понятията правилна, неправилна дроб и реципрочна дроб; начините за записване на обикновена дроб; какво означават числителят и знаменателят на една дроб....
ivan40
50 4