Методика на обучението по математика в началните класове отражение на науката математика предмет задачи методи Развитие на възгледите и идеите за обучението на 711-годишните деца
7 стр.

Методика на обучението по математика в началните класове – отражение на науката математика, предмет, задачи, методи. Развитие на възгледите и идеите за обучението на 7–11-годишните деца

Съдържанието е съобразено с възрастовите особености на децата и има достъпен и развиващ характер. То е мобилна и икономична основа за по-нататъшно обучение....
dannyboy
39 2