Маркетингов план за въвеждане на нов финансов продукт
6 стр.

Маркетингов план за въвеждане на нов финансов продукт

Основната дейност на всяка финансова институция е свързана с предоставянето на финансови услуги и по този начин да удовлетвори потребностите на клиентите. За да получи желаната печалба и да постигне своите цели....
admin
68 3
Анализ на продуктовия портфейл
5 стр.

Анализ на продуктовия портфейл

Понятието продуктов портфейл е пренесено от финансовата сфера. Както един финансов специалист се стреми да разработи един успешен портфейл от ЦК и др., така и маркетинговите мениджъри трябва да разработят един успешен продуктов портфейл.
ndoe
23 0