Кабинетно маркетингово проучване на пазара на опаковки на quotУнипакquot АД град Павликени в Гърция
21 стр.

Кабинетно маркетингово проучване на пазара на опаковки на "Унипак" АД – град Павликени в Гърция

“Унипак” АД гр. Павликени е водещ производител на опаковки в Република България. Фирмата е създадена през 1967 г., а от 1997 г. е акционерно дружество с частна собственост...
lubega
0 0
Кабинетно маркетингово проучване на пазара на туристически услуги в Германия
13 стр.

Кабинетно маркетингово проучване на пазара на туристически услуги в Германия

Анализът на средата и изследването на основните действащи фактори, имащи значение за пазарния просперитет са важни стъпки в изграждането на фирмената стратегия...
dannyboy
0 0
Казус за Volkswagen - Индия
9 стр.

Казус за Volkswagen - Индия

На 21 декември 2009 година Фолксваген Индия част от Volkswagen Group Индия обявява, че има за цел да продаде 300 единици от новия си автомобил с оглед на очакванията и еуфорията на клиентите след предварително маркетингово проучване...
nerven
5 2
Казус по дисциплината quotМаркетингово планиране и управление на връзките с клиентитеquot
11 стр.

Казус по дисциплината "Маркетингово планиране и управление на връзките с клиентите"

За да се изгради успешна бизнес стратегия е необходимо да се оценят силните и слабите страни на организацията, както и възможностите и вероятните заплахи, присъстващи на пазара, пред нея...
ivan40
0 0
Казус по маркетинг
8 стр.

Казус по маркетинг

На 21 декември 2009 година Фолксваген Индия част от Volkswagen Group обявява, че има за цел да продаде 300 единици от новия си автомобил с оглед на очакванията и еуфорията на клиентите след предварително маркетингово...
nicky931
24 5