СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАНИЕТО
82 стр.

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Учебният курс е предназначен за студенти, обучаващи се по специалността “Педагогика”. Основната цел на курса от лекции е създаване на условия за усвояване на компетенции за маркетинга като специфична научна дисциплина и приложна област.
messi
0 0