Анализ и оценка на българска реклама която би могла да създаде проблеми ако в неизменен вид се използва в други страни
6 стр.

Анализ и оценка на българска реклама, която би могла да създаде проблеми, ако в неизменен вид се използва в други страни

Да започнем от езика, който е основен елемент на културния фактор. Преодоляването на езиковата бариера може да се окаже сериозен проблем при предаването на рекламното послание.
emoto_92
6 4
Анализ на фирма Нестле България АД
10 стр.

Анализ на фирма "Нестле България" АД

Търговските марки са част от веществените свойства на продуктите, вербалните и физическите следи, помагащи на потребителите да идентифицират продуктите, които търсят и влияе върху техния избор, когато са несигурни...
ndoe
48 4
Маркетингът и пазарната политика на предприятието
8 стр.

Маркетингът и пазарната политика на предприятието

1. Определение, значение и необходимост от маркетинг. 2. Маркетингов анализ на външната и вътрешната среда. 3. Основни фактори, влияещи върху формирането на маркетинговата и пазарната политика на предприятието. 4. Сегментиране на пазара....
admin
52 3
Анализ и оценка на маркетинговата дейност на quotБеллаquot
26 стр.

Анализ и оценка на маркетинговата дейност на "Белла"

„БЕЛЛА България” е най-големият производител на хранителни продукти в страната. Създава, развива и предлага иновативни продукти в различни ценови сегменти, които отговарят на очакванията на потребителите за постоянно ....
ndoe
47 3
Икономически и маркетингов анализ на Мегалан Нетуърк ООД
9 стр.

Икономически и маркетингов анализ на Мегалан Нетуърк ООД

Дясно насочената политика на правителството, състояща се в намаляването на данъците и осигуровките стимулира бизнеса в България и в частност влияе благоприятно на политиката на Мегалан Нетуърк, насочена към влизането на компанията на нови пазари....
admin
29 3