Ситуационен анализ по БКГ на
0 стр.

Ситуационен анализ по БКГ на

Маркетингът е социален и управленски процес насочен към задоволяване на потребностите на индивиди или групи, в съгласие с пазарните принципи чрез създаване предлагане и размяна на пазара на стоки, услуги, идеи, които имат призната от клиента ценност.
grizli5338
1 0
Разработване или анализ и оценка на маркетинг микс на туристическо предприятие
34 стр.

Разработване или анализ и оценка на маркетинг микс на туристическо предприятие.

Фирма "Релакс ООД " е със седалище на управление гр.Приморско , собственост на Анелия Антонова- управител.Фирмата, която носи името "Релакс ООД "гр.Приморско е регистрирана в Бургаски...
ndoe
8 3
SWOT анализ
4 стр.

SWOT анализ

Основна задача на ръководството на всяка организация е да намери най- подходящата комбинация от основните елементи на маркетинговия микс, така наречените 4Р (Product, Price, Place, Promotion) - продукт, цена, дистрибуция, промоция)...
ndoe
4 1