Стопанска логистика на фирма
11 стр.

Стопанска логистика на фирма

В съвременното динамично общество бизнес концепцията за нарастващото значение на логистичните процеси се превръща в изключително актуална тема поради увеличаващата се комплексност на снабдяването на организациите...
aronn
0 0
Курсова работа по стопанска логистика
9 стр.

Курсова работа по стопанска логистика

Тъй като нивото на запасите е показател за качеството на управление на логистичната система, МЗ са една противоречива категория в логистиката - високoтo ниво на запаси гарантира едно високо ниво на обслужване на клиентите...
ndoe
32 4
Стопанска логистика във фирма
6 стр.

Стопанска логистика във фирма

В сегашните условия на търговия се търсят все по-ефективни и силни решения относно постоянно възникващите предизвикателства и проблеми пред българските фирми. Пазарът е място на ожесточена битка между многото производители...
messi
0 0
Стопанска логистика логистика във фирмата
6 стр.

Стопанска логистика – логистика във фирмата

Логистиката като теория и практика осъществява дейности като съставяне и проектиране на управление и контрол върху дейностите по движението на ресурсите от материалните и информационните потоци в сферата на икономиката на пазара....
lubega
0 0
Съвременни технологии за рециклиране и логистика
3 стр.

Съвременни технологии за рециклиране и логистика

Съвременни технологии за рециклиране и логистика - доклад, представен на упражнения по стопанска логистика, съобразен с лекционния курс по стопанска логистика при проф. Филип Тодоров, УНСС....
nezabravima
19 0