10 стр.

Целта на логистиката е правилото на 7те П: подходящо количество, подходящо състояние на подходящия клиент с подходящи разходи, в подходящото време. Историята на логистиката може да се систематизира в няколко етапа на развитие ...
ivan40
13 0
Пищови по логистика
3 стр.

Пищови по логистика

Кратки, ясни и стегнати пищови по логистика. Включват се темите: Същност и еволюция на логистичната концепция, Развитие на логистиката в производствените и търговските фирми, Логистика на икономиката и управлението на фирмата и Логистични разходи...
ndoe
23 0
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект
11 стр.

Проблеми на логистиката в национален и международен аспект

Обективната оценка на степента на развитие на логистиката в дадена страна е от съществено значение за предприемането на адекватни действия на фирменото и национално ниво за нейното усъвършенстване...
rusev02
0 0
Развитие на логистиката в национален и международен аспект
7 стр.

Развитие на логистиката в национален и международен аспект

Логистиката представлява едно ново направление в научната дейност и една нова практика във фирменото управление. Нейната все по-развиваща се същност и значение в модерния свят предопределя професионалния й статут във всички развити държави...
rusev02
0 0
Развитие на логистичния пазар в България
8 стр.

Развитие на логистичния пазар в България

В понятието „логистика” както в миналото, така и сега се влага различен смисъл и съдържание. Етимологията на думата „логистика” съвсем не е еднозначна поради това, че има корени в различни езици...
admin
22 3
Развитие на логистичния процес на Черноморско злато грПоморие
20 стр.

Развитие на логистичния процес на “Черноморско злато” гр.Поморие

Лозаро-винарската кооперация "Димят", която е основа на бъдещето предприятие “Винпром” – Поморие е образувана през 1924 год. с цел да се организират средните и слаби лозари, които не разполагат с винарски инвентар за пр
daniche90
0 0
Развитие на логистичния сектор и логистични разходи
14 стр.

Развитие на логистичния сектор и логистични разходи

Предмет на логистиката е управлението на материалните ресурси в техните две състояния - динамично, като материални потоци, и статично - като материални запаси, както в рамките на една организация, така и извън нея...
nerven
15 2