Проблемът за страданието и духовния стоицизъм в поемите Ралица и Cis moll
3 стр.

Проблемът за страданието и духовния стоицизъм в поемите "Ралица" и "Cis moll"

В поемите "Ралица" и "Cis moll" Славейков въплъщава проблема за силата на човешкия дух в надмогване на страданието.Утвърждава страданието като стожер на живота и поставя идеята за силата на всемогъщия човешки дух.......
ndoe
264 4
Модерно и фолклорно в поемата Ралица
3 стр.

Модерно и фолклорно в поемата "Ралица"

Поемата "Ралица" на Пенчо Славейков е всичко друго, но не и наивно-сантиментална творба със съзерцателна отвлеченост, която представя безметежна любов. Макар да проявява близост с народо-песенното начало, творбата разкрива "модерната"
loli
7 1
Образът на Ралица в едноименната поема на Пенчо Славейков
3 стр.

Образът на Ралица в едноименната поема на Пенчо Славейков

Новаторството на Пенчо Славейков е проявено още в самия избор на заглавие. Заглавието е лаконично, изразително и конкретизиращо. "Ралица" е име, което звучи изключително женствено и рядко се употребява във фолклорния именник.
ivan40
67 2
Проблемът за извисяващата сила в Ралица
3 стр.

Проблемът за извисяващата сила в "Ралица"

Поемата "Ралица" на Пенчо Славейков е благотворна среща на същностни традиционни принципи и идеите на индивидуализма. Тя изразява отношението на поета към типологични за българския етнос представи, вярвания, ритуали, към народнопесенната поетика
nezabravima
24 0
Фолклорното и модерното в Ралица
3 стр.

Фолклорното и модерното в "Ралица"

Фолклорното и модерното в поемата "Ралица" (Интерпретативно съчинение) Роден през 1866г., Пенчо Славейков пише в края на ХIХ и началото на ХХ век – в период на преход и изпитание за националните идеали и нравствените ценности...
emoto_92
75 3