на темаЧовекът и историята в Хайдушки копнения на ПКЯворов
125 стр.

на тема:''Човекът и историята в ''Хайдушки копнения'' на П.К.Яворов''

Изследването включва както споменатия "поглед" на критиката и съотнасянето между двете "спомняния" /с опита да заговорят в общ глас/, така и "опит" да се изведе най-стойностното от поетиката на книгата...
lubega
2 0
Човекът и градът в творчеството на Смирненски
38 стр.

Човекът и градът в творчеството на Смирненски

Релацията "Човек - град" е проблемно ядро в поезията на Смирненски. Двата образа имат двумерен идеен строеж. В социалните му елегии човекът е разкрит като жертва на несправедливата действителност, а градът – като вместилище на злото...
silviQ
6 1
Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров
14 стр.

Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров

Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите. Съсредоточие на авторовата поезия е човекът с неговите надежди, болки, проблеми и стремежи. Това определя нейния хуманистичен патос. Голямата идея за индивида е разкрита в различни аспекти и...
messi
1 0