Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение за да успеете на зрелостния изпит
336 стр.

Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение, за да успеете на зрелостния изпит

Това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на художествен текст или откъс от него във връзка с формулираната в заглавието тема.
messi
0 0
Картината на града в цикъла Зимни вечери от Христо Смирненски план за интерпретативно съчинение
4 стр.

Картината на града в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски план за интерпретативно съчинение

Цикълът "Зимни вечери" дава най-пълна представа за града и неговата социална реалност. Той предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние...
dannyboy
52 3
Конструиране на интерпретативно съчинение
6 стр.

Конструиране на интерпретативно съчинение

Интерпретация – думата означава текстов прочит. Данните, които присъстват в една художествена творба (т.нар. художествени факти) се включват в различни смислови контексти и образуват многопосочни тълкувателни хоризонти...
loli
2 0
Литературно интерпретативно съчинение Майце си Ботев
4 стр.

Литературно интерпретативно съчинение Майце си Ботев

С елегията "Майце си" Ботев поставя началото на гениалното си творчество.Написана в Одеса и публикувана в Славейковия вестник "Гайда",творбата ясно отразява тягостното положение, в което се е намирал поетът както в Русия,така и в Румън
lubega
75 2
Литературноинтерпретативно съчинение - особености и начин на създаване ЛИС
2 стр.

Литературноинтерпретативно съчинение - особености и начин на създаване (ЛИС)

Литературноинтерпретативното съчинение е научно - учебен жанр, който доразвива уменията, придобити при създаването на съчинение разсъждение и поставя пред пишещия по - мащабни изследователски задачи ....
ndoe
7 1