Интерпретативно съчинение върху стихотворението на Иван Вазов Отечество любезно как хубаво си ти
2 стр.

Интерпретативно съчинение върху стихотворението на Иван Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти"

Освобождението, като събитие, много бързо сбъдва мечтите и отнема енергията, събирана през робството. Освобождението реализира идеала свобода и се изправя пред вечния проблем...
admin
392 5
Хладнокръвие и решимост при изпълнение на една патриотична мисия - съчинение-разсъждение върху десета глава на повестта Немили-недраги от Иван Вазов
2 стр.

Хладнокръвие и решимост при изпълнение на една патриотична мисия - съчинение-разсъждение върху десета глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов

Хъшовете в повестта имат тежко и мъчително ежедневие. Те са обречени на несретничество, самота и принудително бездействие. И макар далеч от родината емигрантите рискуват живота си за България...
mOn
35 2
Родът и универсалните човешки ценности
3 стр.

Родът и универсалните човешки ценности

План за литературноинтерпретативно съчинение върху “Дервишово семе” от Николай Хайтов, “Преди да се родя” от Ивайло Петров, “Да се завърнеш...” от Димчо Дебелянов и “Потомка” от Елисавета Багряна..
ndoe
63 1