Дервишово семе - сбит преразказ
2 стр.

Дервишово семе - сбит преразказ

Този възел се завързва отдалече. рамадан е едва четиринадесетгодишен. Момче - сираче. Расте при баба и дядо. На бабата дясната ръка се вдървява и няма кой да върши къщната работа и дядото решава да го ожени....
ndoe
988 18