Найхубавото се вижда само със сърцето Найсъщественото е невидимо за очите
4 стр.

Най–хубавото се вижда само със сърцето . Най–същественото е невидимо за очите .

Повечето хора не използват толкова сърцето си, отколкото очите. Например се запознаваш с някой човек, който не носи съвременни дрехи, или с нещо е по - различен от теб на външен вид...
ndoe
285 1
Моят избор между разумът и сърцето
3 стр.

Моят избор между разумът и сърцето

Човек е уникално същество. Той има два съдника за действията си – разумът и сърцето. Но кое е по-важното? Това е труден въпрос. Дали да е разумът, които ни показва правилната постъпка или сърцето, което се оповавя на емоциите ни....
mOn
45 1
Дългът към рода и дългът към сърцето в Дервишово семе
2 стр.

Дългът към рода и дългът към сърцето в "Дервишово семе"

Дългът към рода и дългът към сърцето в разказа "Дервишово семе" Разказът "Дервишово семе" на Николай Хайтов възкресява духа на едно отминало време,когато българското село живее по законите на патриархалния морал...
emoto_92
481 15
Дълга към рода и сърцето
2 стр.

Дълга към рода и сърцето

Дългът към рода и дългът към сърцето са две на пръв поглед много близки неща, но всъщност могат да предизвикта най-големите противоречия в живота. Защото човешкото сърце е необятно, а на него не можеш да му заповядваш, нито да ръководиш...
ndoe
401 7
 Стихотворението ПОТОМКА силатада отстояваш избора на сърцето
2 стр.

Стихотворението „ПОТОМКА” – силатада отстояваш избора на сърцето

Лирическата героиня знае, че не е безгрешна и има своите недостатъци, както и качества, помагащи й да се бори и отстоява любовта и ценните за нея неща. Това е наследство, което е получила от предците си....
ndoe
39 1