Проблемът за борбата в Ботевата поезия
6 стр.

Проблемът за борбата в Ботевата поезия

’’Борба’’ е и лексикален лайтмотив на Ботевата поезия, и водеща тема, и основно екзистенционно усещане на лирическия герой. По принцип неговото творчество е организирано около три идейно-тематични ядра - страдание - борба - саможертва. От очертаната....
ndoe
7 0
Проблемът за двойнствената природа на човека в Елин-Пелиновия разказ Чорба от греховете на отец Никодим
1 стр.

Проблемът за двойнствената природа на човека в Елин-Пелиновия разказ " Чорба от греховете на отец Никодим"

Певецът на българското село, Елин Пелин, представя в сборника си " Под манастирската лоза" доброто и злото като неделими компоненти за хармонията в човешкото биитие...
ivan40
53 3
Проблемът за деградацията в обществото и човешката личност в творчеството на Алеко
14 стр.

Проблемът за деградацията в обществото и човешката личност в творчеството на Алеко

Алеко Константинов принадлежи към онези творци, които са надарени с редкия артистичен талант да виждат грозното в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата. Изобразяването на грозното е конкретно – историческо.
nicky931
0 0
Проблемът за деградацията в обществото и човешката личност в творчеството на Алеко
14 стр.

Проблемът за деградацията в обществото и човешката личност в творчеството на Алеко

Още заглавието на разказите "Разни хора, разни идеали" подсказва замисъла на Алеко – доколко са различни хората, които изобразява и доколко са идеали това, за което жадуват.
ivan40
4 0
Проблемът за житейския избор в одата Кочо от Иван Вазов
2 стр.

Проблемът за житейския избор в одата "Кочо" от Иван Вазов

В обстановка, съдържаща себе си противоречието на общочовешките ценности и ценностите на религията с тези на борещия се за свобода, единственото сигурно нещо сякаш е твърдостта на житейския избор...
admin
58 3