Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос Преди да се родя
3 стр.

Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос ("Преди да се родя")

Разказът започва с отчаяното търсене на жена на бащата на разказвача. И вместо Ивайло Петровда запише, че баща му трябва да се вълнува от предстоящата женитба,той казва:....
ndoe
15 1
Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос Ивайло Петров- Преди да се родя
5 стр.

Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос (Ивайло Петров- "Преди да се родя")

Заглавието на творбата на Ивайло Петров привлича вниманието с необичайната си смислова насоченост. Читателят може би очаква повествование, изпълнено със спомени на други хора за основния персонаж, които биха били свързани с времето...
silviQ
26 0
Патриархалния свят в повестта Преди да се родя
1 стр.

Патриархалния свят в повестта "Преди да се родя”

В повестта преди да се родя Ивайло Петров ни предлага един нестандартен стил на повествование разказ за всичко преживяно от все още неродения човек. Това е един необичаен поглед към традициите, миналото, към семейството и рода ....
ndoe
28 0
Патриархалният свят в повестта Преди да се родя на Ивайло Петров
3 стр.

Патриархалният свят в повестта "Преди да се родя" на Ивайло Петров

В повестта "Преди да се родя" Ивайло Петров ни предлага един нестандартен стил на повествование – разказ за всичко преживяно от все още неродения човек. Това е един необичаен поглед към традициите, миналото, към семейството...
gecata_maina
215 3
Патриархалният човек през погледа на разказвача от повестта Преди да се родя
5 стр.

Патриархалният човек през погледа на разказвача от повестта "Преди да се родя"

Патриархалният човек през погледа на разказвача от повестта "Преди да се родя" Нели Филева 1. Функция на аз-повествование: а) при използването на аз-повествование се създава впечатление за истинност на казаното. Разказващият сякаш е бил свидетел
gecata_maina
8 0
Повестта Преди да се родя на Ивайло Петров
2 стр.

Повестта "Преди да се родя" на Ивайло Петров

Повестта "Преди да се родя" на Ивайло Петров ни дава ярка действителна представа за живота на обикновения човек от селото. По особенно реалистичен начин ни рисува обстановката в бедняшката къща Земянка. В земянката живеят задружно голямо семейст
mOn
36 0