Българско литературно богатство
31 стр.

Българско литературно богатство

Преди славяните нямаха книги, а четяха и гадаеха с черти и резки. Докато през 855 година солунските братя Кирил и Методий не създадоха първата славянска азбука старобългарска литература (8 век — 15 век)...
silviQ
3 0
Образът на прикования Прометей
30 стр.

Образът на прикования Прометей

Античността нарекла Есхил баща на трагедията. Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма....
nerven
20 1
Ивайло Петров Преди да се родя
26 стр.

Ивайло Петров “Преди да се родя”

Повестта “Преди да се родя” предлага необичаен поглед към традициите и миналото, към семейството и рода. Авторът е „свидетел” на събития още „преди да се роди”, рисуващи родната Добруджа в далечни, непознати...
ndoe
586 3
ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЕПОС КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО И СЪЗНАНИЕ
24 стр. очаква одобрение

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЕПОС КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО И СЪЗНАНИЕ

Може да се каже, че духовното развитие на нашия народ преди епохата на Възраждането най-добре е представено в неговите поетически творения, в многобройните и разнообразни народни песни, легенди, приказки и пословици.
messi
0 0
Граничното битие на българската драма
21 стр.

Граничното битие на българската драма

Към темата на настоящото изследване ме насочи състоялата се преди години дискусия върху идентификационните стратегии, на които е подложено нашето "културно наследство"1 в условията на променящ се социално-исторически контекст....
ndoe
0 0
Иван Вазов
19 стр.

Иван Вазов

Иван Вазов е роден на 9 юли 1850г. в град Сопот. Живее и твори в две времена – познава България преди и след Освобождението. Трудовете му са пропити с любов към родното и българското, до голяма степен са повлияни от средата, в която израства...
mOn
17 0