Посланията в Дядо Йоцо гледа
2 стр.

Посланията в "Дядо Йоцо гледа"

В творбата "Дядо Йоцо гледа" Иван Вазов представя случката чрез двойна оптика. Разказът представя случващото се в настоящето, а главният герой е старец от миналото, който дори е с физически недъг – слепота...
lubega
2 0
Посланията на мъдреца Робинзон Крузо
2 стр.

Посланията на мъдреца Робинзон Крузо

Просвещението в Западна Европа обхваща 18-ти век и се характеризира с провеждане на реформи в много области на човешката дейност, но също така и с утвърждаване на нови морални принципи и ценностни ориентири....
ndoe
37 1
Посланията на Добри Войников към нашата съвременост
2 стр.

Посланията на Добри Войников към нашата съвременост

С произведенията си много автори оставят послания към поколенията - едни подтикват да бъдем по-добри към ближните си, други пък съветват да не се предаваме пред нищо, следвайки мечтите си, трети учат на морални ценности...
messi
2 0