История на българския книжовен език
28 стр.

История на българския книжовен език

Балканският езиков съюз обединява група езици от различни клонове на индоевропейските езици, които споделят значително сходство във фонетико-фонологичен, морфосинтактичен, синтактичен, лексикален, словообразувателен и фразеологичен план...
nicky931
10 0
Проблемът за човека и града в поезията на Христо Смирненски
17 стр.

Проблемът за човека и града в поезията на Христо Смирненски

Краткият период, в който твори Смирненски, в национално-исторически план се характеризира с крушение на националните идеали, с остри социални противоречия, резултат от двете национални катастрофи след Междусъюзническата и Първата световна война. В общоевр
nicky931
1 0
Проблема за човека и града в поезията на Христо Смирненски
12 стр.

Проблема за човека и града в поезията на Христо Смирненски

Краткият период, в който твори Смирненски, в национално-исторически план се характеризира с крушение на националните идеали, с остри социални противоречия, резултат от двете национални катастрофи след Междусъюзническата и Първата световна война. В общоевр
vesi777
14 0