Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров
4 стр.

Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра, Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров

Произведението "Вяра" е утопично видение за човека и света.Вяра, че липсата на красота в днешния свят ще доведе до неминуема и всеобхватна промяна утре...
messi
9 1
Хуманизмът на Омир в Двадесет и четвърта песен на Илиада
3 стр.

Хуманизмът на Омир в Двадесет и четвърта песен на Илиада

Последната (двадесет и четвърта песен) в "Илиада" на старогръцкия поет Омир има ключово значение в поемата. В нея много ярко личи взаимодействието между божествената и човешка воля...
silviQ
138 0
Характеристика на съпружеските взаимоотношения между Хектор и Андромаха в 6 песен на Илиада
3 стр.

Характеристика на съпружеските взаимоотношения между Хектор и Андромаха в "6" песен на Илиада

В шеста песен на поемата "Илиада" Омир въвежда темата за мирния живот. Основната задача на поета е да разкрие сърдечните и топли човешки взаимоотношения между съпрузите в троянското царско семейство....
ndoe
56 1
Вапцаровата идея за човека в Песен за човека
3 стр.

Вапцаровата идея за човека в "Песен за човека"

Лирическата поема "Песен за човека" е едно от най-известните произведения на Никола Вапцаров. Проблемът, който тя поставя за това какъв е съвременният човек, продължава да ни вълнува, а това прави творбата актуална и днес.
emoto_92
0 0
Димчо Дебелянов - Черна песен Сиротна песен
3 стр.

Димчо Дебелянов - "Черна песен", "Сиротна песен"

Минорните настроения в поезията на Димчо Дебелянов са характерна особеност на лиричните послания. Те носят усещане за акварелна пречистеност на постоянно изливаща се, сякаш от самата душа на поета, невидимо струяща тъга. Носталгията по нещо непостигнато..
dannyboy
33 0
Съдбата като песен размисли върху Песен за човека
3 стр.

Съдбата като песен (размисли върху " Песен за човека")

Името Вапцаров се свързва с откритата борба срещу омразата и студенината в човешкия хаос на чувства. Поемата "Песен за човека" е творба за една съгрешила душа, потънала в тунела на мрака, душа, която намира светлината с помощта на песента.
Simonsita
7 1