Иван Вазов
33 стр.

Иван Вазов

Българското възраждане има задачата да създаде понятие за България и да постави основите на модерната българска нация. Началото на изпълнението на тази задача слага Паисий със своята "История"...
silviQ
1 0
Паисий Хилендарски Славянобългарска история
18 стр.

Паисий Хилендарски, Славянобългарска история

Описание на живота на Отец Паисий, както и причините поради които е написал най-известната си творба, а именно История славянобългарская. Материалът съдържа интересни факти от живота на великия българин, както и описание на делата му.
cblock
6 0
Одата Паисий на Иван Вазов
16 стр.

Одата "Паисий" на Иван Вазов

В старобългарската литература възхвалата се осъществява чрез жанра на житието. Одите в Епопеята наподобяват житията на светци. Героите в цикъла „Епопея на забравените” си приличат, не прави изключение и "Паисий”...
ndoe
20 0
Паисий Хилендарски
14 стр.

Паисий Хилендарски

1. Нова насока на бълг. книжнина. Дамаскини. - Ако разглеждаме едно книжовно произведение не само откъм езика, но и откъм съдържанието, ние с право трябва да смятаме Славянобългарската история на Паисий Хилендарски за първо произведение на новата...
emoto_92
0 0