Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин
95 стр.

Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин

Разработката е предназначена за студенти от специалност "Начална педагогика". Структурирана е в 3 глави. Съдържа интерпретационни наблюдение и методически разработки....
messi
16 0
Никола Геогриев - Анализ на лирическата творба 93 стр
90 стр.

Никола Геогриев - Анализ на лирическата творба (93 стр.)

Да ни поучават как да анализираме художествена творба изглежда по-лесно, отколкото ако се запретнат и ни покажат на дело как се прави това. И макар че настоящата книга тръгва по видимо по-лекия път...
ndoe
3 0
КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ
72 стр.

КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА – ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ

Най-ранните литературни усилия на жени в българската литература се появяват в публичното пространство около средата на ХІХ в. Първите женски прояви са в областта на превода.
messi
0 0
Направления в западно- европейската литература
42 стр.

Направления в западно- европейската литература

Оптимизъм - всичко е обяснимо и подлежи на класификация,разумът е всемогъщ,но усетила своите граници,епохата завещава остър критицизъм и вярата,че този свят е "наи-добрият от всички възможни...
ivan40
4 1