Погубената младост на лирическия герой в Майце си
2 стр.

Погубената младост на лирическия герой в "Майце си"

Лирическият герой е подложен на страдание. Героя разказва за тъжният свят, в който живее, свят на самота и отчаяние, където съществува само неудовлетворението от изминалите години и от изминалата без време младост...
admin
26 1
Душевните терзания на един млад и самотен човек в Майце си
2 стр.

Душевните терзания на един млад и самотен човек в "Майце си"

Ако представим поезията на Христо Ботев като разказ за живота на един народен герой, то стихотворението „ Майце си ”, като първо в неговото творчество, е встъплението в този голям разказ .
nicky931
48 6
Литературно интерпретативно съчинение Майце си Ботев
4 стр.

Литературно интерпретативно съчинение Майце си Ботев

С елегията "Майце си" Ботев поставя началото на гениалното си творчество.Написана в Одеса и публикувана в Славейковия вестник "Гайда",творбата ясно отразява тягостното положение, в което се е намирал поетът както в Русия,така и в Румън
lubega
75 2