Духовното израстване на лирическия герой в Майце си Към брата си До моето първо либе и На прощаване
2 стр.

Духовното израстване на лирическия герой в "Майце си", "Към брата си", "До моето първо либе" и "На прощаване"

Поезията на Ботев е проникната изцяло от неговия мироглед. В нея са отразени революционните устреми на времето. И същевременно тя е богат емоционален израз на личния жизнен опит на поета...
loli
5 1
Майце си - Христо Ботев
2 стр.

“Майце си” - Христо Ботев

“Майце си” е една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение. Напечатано е в Славейко-вия вестник “Гайда” през 1867 година. По- късно се появява отново във вестник “Свобода” и в “Песни и стихотворения”.
nicky931
1 1