Любов Елисавета Багряна
4 стр.

"Любов" Елисавета Багряна

В любовната лирика на Елисавета Багряна преобладават поривност, стихийност, езическа виталност и най - главно драматизъм, които достигат до читателя чрез множеството въпроси, чийто отговор не може да бъде намерен. Сборникът "Вечната....
ndoe
5 0
Вечната
3 стр.

Вечната

Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност в българската поезия. Докато в любовната лирика на Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов и др. жената е видяна през погледа на мъжа, моделирана е по неговия вкус...
emoto_92
0 0
Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи от П Яворов
2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението "Две хубави очи" от П. Яворов

Стихотворението "Две хубави очи" е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
emoto_92
84 1
Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи
2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението „Две хубави очи”

Стихотворението „Две хубави очи” е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
nicky931
62 7