Осмяната глупост в разказа Дамата с ренгеловите очи
2 стр.

Осмяната глупост в разказа "Дамата с ренгеловите очи"

В разказа "Дамата с ренгеновите очи" на Светослав Минков, основните похвати са иронията и сарказмът. Отношението на повествователят към света и човека визира основния конфликт на времето си - м/у Природата и Цивилизацията....
ndoe
32 1
Българи от старо време - конфликтът като сблъсък на ценности
2 стр.

Българи от старо време - конфликтът като сблъсък на ценности

Конфликтите в "Българи от старо време" са два. От една страна е сюжетният конфликт между Хаджи Генчо и Дядо Либен. Той е двигателят на действието. В битовата свада на двамата старци повествователят е показал...
cblock
40 1
Основният конфликт в Прикованият Прометей
8 стр.

Основният конфликт в „Прикованият Прометей”

Основният конфликт в „Прикованият Прометей”: деспотизъм – демокрация и хуманизъм; Отношението на Зевс към конфликта? Отношението на служителите на Зевс към конфликта ? Отношението на Прометей към конфликта. Моралната победа на Прометей...
wizzair
167 1
Под манастирската лоза от Елин Пелин
6 стр.

“Под манастирската лоза” от Елин Пелин

Оригинална интерпретация за жизнелюбието на националния дух Елин Пелин разгръща в белетрезтичния си цикъл “Под манастирската лоза”. Макар, че герои в него не са селяните, а монасите и светците; макар че тук традиционният конфликт човек – природа, човек –
nicky931
13 1
Кошута от Йордан Йовков - план за ЛИС
2 стр.

Кошута от Йордан Йовков - план за ЛИС

Драматичният конфликт в разказа е породен от нарушаването на установените норми. За Йовков проблемът за греха и възмездието представлява възлов нравствено-философски проблем и предопределя стойностните измерения на човешкото битие..
ndoe
70 1
Лицемерието и наивността в Тартюф
3 стр.

Лицемерието и наивността в "Тартюф"

Най-големият конфликт е пряко свързан с действията на лицемерът Тартюф и на наивният Оргон.Тартюф целенасочено се опитва да разруши семейството,а Оргон,заслепен от "мнимият набожник",несъзнателно го постига....
mOn
8 1