Живот и дело на Константин-Кирил Философ Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България
11 стр.

Живот и дело на Константин-Кирил Философ. Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България.

Най-забележителното културно завоевание на славяните през средните векове е създаването на славянска писменост и книжнина. Прабългарските рунически надписи са кратки и са ползвани за ежедневни нужди, но в последствие това писмо не се е доразвило...
dannyboy
7 0
Константин Павлов - вътрешната миграция на поета - критик
7 стр.

Константин Павлов - вътрешната миграция на поета - критик

Изгражда собствена стилистика, която се моделира на основата на своеобразния му ироничен демонизъм, на парадоксалното осмиване, отричане, окарикатуряване и демитологизиране....
loli
1 0
Константин Костенички - новият тип житие в старата ни литература
6 стр.

Константин Костенички - новият тип житие в старата ни литература

Името на Константин е засвидетелствано в 3 форми - Костадинь, Константин Философ и Константин Философ Костенечки, като прозвището костенечки дава основание да се смята, че писателят е роден в Костенец, макар че има и мнение, че той е от Търново...
nerven
7 0
Път през годините на Константин Константинов
4 стр.

"Път през годините" на Константин Константинов

"Път през годините" на Константин Константинов е книга, която ни прекарва през живота и спомените на автора, като той се е постарал книгата да не е лична автобиография, ами повече да обърне внимание на други, по - значими събития ...
loli
61 1
Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ
4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
2 2