Личността на Константин Кирил Философ
2 стр.

Личността на Константин Кирил Философ

Климент Охридски, един от най-близките ученици и съмишленици на двамата солунски братя Кирил и Методий, разказва за живота и делото на Константин философ в своята творба "Пространно житие на Кирил"....
ndoe
33 1
обезличаването на човешката личност в стихотворението Нафталин на Константин Павлов
3 стр.

обезличаването на човешката личност в стихотворението "Нафталин" на Константин Павлов

Появата на Константин Павлов на българската литературна сцена би могла да бъде отнесена към края на 50-те години на миналия век - време на ярки противопоставяния, на отричане на стари и утвърждаване на нови норми и понятия...
ivan40
0 1
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил
1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7
Образът на Константин-Кирил Философ според Пространното житие
2 стр.

Образът на Константин-Кирил Философ според Пространното житие

Пространното житие на Кирил се смята за първото оригинално произведение у нас от този жанр. Чрез него се увековечават животът и делото на една необикновена личност, която заслужено е обгърната с ореола на светостта и получава хилядолетната...
mOn
30 3
Образът на Свети Константин-Кирил Философ според пространното житие
2 стр.

Образът на Свети Константин-Кирил Философ според пространното житие

Житието е жанр, който е характерен за средновековната литература. Чрез този вид текст се описва живота и дейностите, на канонизирано лице. Доста често се използва в богослужението и най-често описва живота на светец...
mOn
14 2
Светостта на делото и живота на Кирил в Пространното житие на Константин-Кирил Философ
2 стр.

Светостта на делото и живота на Кирил в "Пространното житие на Константин-Кирил Философ"

Житийният герой Константин-Кирил Философ е роден в Солун и получава високо образование в Магнаурската школа. Целият му живот представлява една борба. Кирил работи като библиотекар и учител...
mOn
167 3
Средновековният етико-естетичеси идеал въплатен е образа на Св Константин Философ
2 стр.

Средновековният етико-естетичеси идеал въплатен е образа на Св. Константин Философ

През античността човекът е поставен на пиедестал, той е образ, носещ в себе си красота, хармония. Древните хора смятат човека и човишкото тяла за Божие дело, докато през Средновековието Богът и религията са най-важни, науката и разпростр. на вярата.
Simonsita
2 0