Светостта на делото и живота на Кирил в Пространното житие на Константин-Кирил Философ
2 стр.

Светостта на делото и живота на Кирил в "Пространното житие на Константин-Кирил Философ"

Житийният герой Константин-Кирил Философ е роден в Солун и получава високо образование в Магнаурската школа. Целият му живот представлява една борба. Кирил работи като библиотекар и учител...
mOn
167 3
Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ
4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
2 2
Живот и дело на Константин-Кирил Философ Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България
11 стр.

Живот и дело на Константин-Кирил Философ. Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България.

Най-забележителното културно завоевание на славяните през средните векове е създаването на славянска писменост и книжнина. Прабългарските рунически надписи са кратки и са ползвани за ежедневни нужди, но в последствие това писмо не се е доразвило...
dannyboy
7 0