Личността на Константин Кирил Философ
2 стр.

Личността на Константин Кирил Философ

Климент Охридски, един от най-близките ученици и съмишленици на двамата солунски братя Кирил и Методий, разказва за живота и делото на Константин философ в своята творба "Пространно житие на Кирил"....
ndoe
33 1
Образът на Свети Константин-Кирил Философ според пространното житие
2 стр.

Образът на Свети Константин-Кирил Философ според пространното житие

Житието е жанр, който е характерен за средновековната литература. Чрез този вид текст се описва живота и дейностите, на канонизирано лице. Доста често се използва в богослужението и най-често описва живота на светец...
mOn
14 2
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил
1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7
Светостта на делото и живота на Кирил в Пространното житие на Константин-Кирил Философ
2 стр.

Светостта на делото и живота на Кирил в "Пространното житие на Константин-Кирил Философ"

Житийният герой Константин-Кирил Философ е роден в Солун и получава високо образование в Магнаурската школа. Целият му живот представлява една борба. Кирил работи като библиотекар и учител...
mOn
167 3
Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ
4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
2 2
Константин Костенички - новият тип житие в старата ни литература
6 стр.

Константин Костенички - новият тип житие в старата ни литература

Името на Константин е засвидетелствано в 3 форми - Костадинь, Константин Философ и Константин Философ Костенечки, като прозвището костенечки дава основание да се смята, че писателят е роден в Костенец, макар че има и мнение, че той е от Търново...
nerven
7 0