Пространно житие на Кирил подготовка за класна работа
3 стр.

Пространно житие на Кирил (подготовка за класна работа)

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена между 869-881г. непосредствено след смъртта на Константин-Кирил философ, за да защити и утвърди делото му.
ivan40
54 1
Голи са без книги всички народи
1 стр.

"Голи са без книги всички народи"

Някога замисляли ли сте какъв ще е животът ни без книгите? Колко пуст би бил светът без словото, без буквите? Както казва Константин-Кирил Философ: ,,Голи са без книги всички народи…", наистина е така. Без книги, без знания човек...
mOn
56 0
Кирил философ
6 стр.

Кирил философ

Според известното кратко житие на Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и богатите дарования на момчето отворили вратите на знаменитата...
ndoe
5 0
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил
1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7
Живот и дело на Константин-Кирил Философ Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България
11 стр.

Живот и дело на Константин-Кирил Философ. Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България.

Най-забележителното културно завоевание на славяните през средните векове е създаването на славянска писменост и книжнина. Прабългарските рунически надписи са кратки и са ползвани за ежедневни нужди, но в последствие това писмо не се е доразвило...
dannyboy
7 0
Как е изграден образът на словото в Проглас към евангелието
2 стр.

Как е изграден образът на словото в "Проглас към евангелието"

Лирическата творба "Проглас към евангелието", чиййто предполагаем автор е константин – Кирил Философ, е своеобразна възхвала на словото, на силата и на ролята му за духовното израстване на народите. Наречена "проглас’, предисловие, предгово
lubega
83 0
Светостта на делото и живота на славянския първоучител в пространното житие на Кирил
3 стр.

Светостта на делото и живота на славянския първоучител в "пространното житие на Кирил"

"Пространното житие на Ссв. Кирил философ" е типичен образ на житийния жанр. Авторът на тази изключителна творба е анонимен. Предположенията за авторство на учени и изследователи клонят към личността на Климент Охридски...
mOn
854 18